دانلود بازی کامپیوتر gol40 gol40

عکس هایی از بازی Remember Me منتشر شد – گیم پلی

۱۹ بهمن ۱۳۹۱
اخبار , اسکرین شات , ویدئو و تصاویر
1,877 بازدید
بدون نظر

این تصاویر از سایت های Brisbane Times, GameSpot, GameTrailers, IGN, یا VG247 گرفته شده است.

 

Remember Me که قبلا قرار بود در انحصار سونی باشد ولی به علت اتفاقاتی مولتی پلتفرم شد در ماه می ۲۰۱۳ برای PlayStation 3, Xbox 360 و pc عرضه خواهد شد.

RM PressTour nologo 01 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 02 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 03 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 04 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 05 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 06 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 07 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 08 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 09 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 10 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 11 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 12 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 13 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 14 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 15 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 16 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 17 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 18 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 19 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 20 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour nologo 21 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 01 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 02 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 04 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 05 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 06 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 07 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 08 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 10 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 11 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 12 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 14 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 15 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 16 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 18 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 19 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 20 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 21 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 22 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد
RM PressTour2013 24 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد

RM PressTour2013 25 156x87 41 تصویر جدید از گیم پلی و محیط های Remember Me منتشر شد

goldengameiconمنبع : گلدن گیم

 

18 + سه =

  ..