فروش آی دی گارنا M2۴ مهر ۹۲

خرید و فروش آی دی گارنا

Garena

ارزان ترین قیمت در بین سایتهای ایرانی

گلدن گیم ضمانت خرید شماست

پرداخت آنلاین و تحویل سریع

*قبل از واریز وجه جهت خرید آی دی از طریق ایمیل و یا آی دی های مدیران سایت هماهنگ کنید تا پولی جهت آی دی فروخته شده واریز ننمائید.

آی دی های گارنا مدیران سایت جهت هماهنگی خرید:

  1. gamenetkaktus
  2. dashali123

آی دی یاهو:

goldengame_ir@yahoo.com

تلفن:

۰۹۱۹-۱۵۳-۹۸۸۶

*************************************************************************

specials-offers-save-sale

قیمت ها به هزار تومان

*قیمت و لول آی دی هایی که درج نشده است تا دو سه روز آینده درج خواهد شد ، آی دی ها در حال لول آپ میباشند.

*معیار و مبنای قیمت گذاری آی دی ها نام آی دی و سپس لول روم آنها میباشد.

پرداخت توسط درگاه پرداخت آنلاین پارس پال:

GARENA-1آ ی دی : infernalh                            لول:۳۲          قیمت: ۵۰                  وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : mamalihototo                 لول:۲۲           قیمت: ۱۸                 وضعیت : فروخته شده

GARENA-1آ ی دی : bokosh_bokosh             لول:-               قیمت: –                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : life_2ta                             لول:۱۲             قیمت: ۱۴                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : l0v3_4_l0v3                لول:-              قیمت: –                        وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : tehran_army               لول:۱۳              قیمت: ۱۵                  وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : de3troy                        لول: ۱۷           قیمت: ۱۵                    وضعیت : فروخته شده

GARENA-1آ ی دی : ۳pellkill                        لول:۱۵           قیمت: ۱۵                      وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : booombak                  لول:۱۲              قیمت: ۱۳                   وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : n3v3rm00r              لول:۱۵            قیمت: ۱۸                      وضعیت : فروخته شده

GARENA-1آ ی دی : warcraftbaz               لول:۱۳             قیمت: ۱۶                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : dashghasem             لول:۱۴             قیمت: ۱۵                      وضعیت : فروخته شده

GARENA-1آ ی دی : vahshatavaran        لول:۱۲                قیمت: ۱۵                   وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : ۳۰min_ff                   لول:۱۲              قیمت: ۱۲                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : bikar_shode             لول:۱۲              قیمت: ۱۲                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : legend_tirex           لول:۲۳            قیمت: ۲۰                      وضعیت : فروخته شده

GARENA-1آ ی دی : legend_dotta           لول:۱۵             قیمت: ۱۴                     وضعیت : فروخته شده

GARENA-1آ ی دی : lord_ofthe_dota   لول:۱۱               قیمت: ۱۲                    وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : beshetabid              لول:-               قیمت: –                           وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : atashkade               لول:۱۰               قیمت: ۱۰                    وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : jangalban               لول:۱۵               قیمت: ۱۵                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : iM.Sp3CT3R               لول:۴۲               قیمت: ۳۵                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : Splinter.Blast               لول:۲۴               قیمت: ۲۵                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : TigerIsTired               لول:۲۴               قیمت: ۲۰                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : MyStiC-Snake               لول:۱۶               قیمت: ۱۵                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : Ahmadwww2               لول:۲۸               قیمت: ۲۰                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : GriM_-_ReapeR               لول:۱۴               قیمت: ۱۰                     وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : Mohammad_Creed               لول:۲۴               قیمت: ۲۰                     وضعیت : موجود

———————————————————————————————

آی دی های تیمی مخصوص کلن ها و تیم ها:

قیمت هر ۵ آی دی با هم بصورت یکجا ۵۰.۰۰۰ تومان

تیم legend:

GARENA-1آ ی دی : legend_naight                  لول:۱۱              قیمت: ۱۳                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : legend_fire                       لول:۱۱              قیمت: ۱۳                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : legend_allstar                 لول:۱۱              قیمت: ۱۳                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : legend_battle                 لول:۱۰              قیمت: ۱۱                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : legend_sir                      لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود

———————————————————————————————

تیم daei_nasor:

۵۰.۰۰۰ تومان

GARENA-1آ ی دی : daei_nasor                      لول:۱۳              قیمت: ۱۳                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : zandaei_nasor              لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : pesardaei_nasor         لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : dokhidaei_nasor        لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : ninidaei_nasor           لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود

———————————————————————————————

تیم cw:

۴۰.۰۰۰ تومان

GARENA-1آ ی دی : cw_alarm                      لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : cw_warning               لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : cw_danger                  لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : cw_ fight                      لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود

GARENA-1آ ی دی : cw_dota                      لول:۱۰              قیمت: ۱۰                 وضعیت : موجود